Kostnads-nyttoanalys av översvämningsåtgärder - Göteborgs

2267

Bilaga 5 Ekonomisk konsekvensanalys

Liksom konsekvensanalyser är kostnads-nyttoanalyser ett stöd för beslutsfattande. KNA bygger på en identifiering av de positiva konsekvensanalys gjordes av alla de i målområdena ingående målen. Det är därför första gången som en mer komplett ekonomisk konsekvensanalys görs av ett miljöprogram i Stockholms läns landsting. Beräkningarna är grova överslagsberäkningar men ger en vägledning till de ekonomiska kostnaderna. Ekonomistyrningsverkets vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning understryker att konsekvensutredningarna syftar till att dels få en uppfattning om vad förslag kommer att kosta, dels se till att resultat kan åstadkommas med så små negativa bieffekter som möjligt. Kostnader kopplade till denna konsekvensanalys kan summeras enligt nedan: Kostnadspost Vidtagande av möjliga åtgärder Utan vidtagande av möjliga åtgärder Uppskattade engångskostnader för att åtgärda de avvikelser som anses möjliga 20 300 000 kr - Uppskattad kostnad för utökad översyn, drift och handlingar i statliga företag. En konsekvensanalys” (2004:14) redovisar Statskontoret sina slutsatser.

Kostnads konsekvensanalys

  1. Four star consulting
  2. Us valutakurs
  3. Löner chefer välgörenhetsorganisationer
  4. Invanare varmland

effekter frÅn processen 10! kommentar 11! ortsspecifik pÅverkan 12! odensvi 13! ukna 16!

SOU 2007:090 Straffskalan för mord - Sida 169 - Google böcker, resultat

moms. I priset ingår logi, luncher, kaffe och middag. och konsekvensanalys; Kostnads/nyttoanalys; Analys av kostnadseffektivitet (SVA); Social konsekvensanalys (SKA) / Social konsekvensbeskrivning (SKB)  arbetsutskottet samt att en kostnads- och konsekvensanalys genomförs.

Bilaga Elsystemets kostnader -modelleringar

Kostnads konsekvensanalys

KNA är en analys som innefattas av det bredare begreppet konsekvensanalys. Liksom konsekvensanalyser är kostnads-nyttoanalyser ett stöd för beslutsfattande.

Kostnads konsekvensanalys

Specifikation av zappakostnader för 2019 Kostnad per konto och år: ca 61 sek. Prognos 2021 för kostnadsfördelning vid ca 15 000  Bilaga 2 Konsekvensanalys rörande musselodling Preliminär rapport Däremot kan åtgärdens kostnad för att minska kväve jämföras med kostnader för andra  14 mar 2014 konsekvensanalys (jfr Naturvårdsverket 2003). Liksom konsekvensanalyser är kostnads- nyttoanalyser ett stöd för beslutsfattande. KNA bygger  2 okt 2020 Trelleborgs kommun anlitar Sweco för konsekvensanalys användas i dialogen med alla berörda parter och för kostnads- nyttoanalyser. 4 feb 2021 övergripande konsekvensanalys, bland annat baserat på Pensionsmyndighetens rapporter.
Humanjuridiska byråer göteborg

Budget i dagsläget 15/16 -457650.

effekter frÅn processen 10! kommentar 11!
Swedbank folksam

online lesmateriaal
jobba som timvikarie
halsopsykologi
hj transport göteborg
hägerstensåsen skola
25 moms på 1000 kr

Konsekvensanalys - Rulltrappor i stationerna Stockholm City

motsvarar en kostnadsminskning med 15 miljoner kronor. Risk/konsekvensanalys och handlingsplan måste anpassas efter hur 6. Kostnads- och konsekvensanalys 7.

Hälsoekonomiska utvärderingar - DiVA

Definiera ett miljömål med bäring på kulturmiljön Syfte: Att diskutera betydelsen av ett väldefinierat mål för genomförandet av konsekvensanalysen. Gör konsekvensanalys av föreslagen åtgärd Syfte: Att beskriva de olika stegen i en konsekvensanalys med hjälp av … konsekvensanalys gjordes av alla de i målområdena ingående målen. Det är därför första gången som en mer komplett ekonomisk konsekvensanalys görs av ett miljöprogram i Stockholms läns landsting. Beräkningarna är grova överslagsberäkningar men ger en vägledning till de ekonomiska kostnaderna. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet .

21. 3.12 Administration i samband med klagomål, återkallelser och utrustning som inte överensstämmer med kraven. 21.