Ingen sekretess för uppgifter om hemort för covid-19-smittade

5852

Kompendium med extra övningsuppgifter Tillämpad statistik

En blankett för varje anläggning. Jämför statistikuppgifter. I Sotkanet.fi kan du använda tabeller, diagram och kartor för att jämföra flera regioner eller flera indikatorer och år inom samma region. Vi visar övergripande uppgifter på ett överskådligt sätt. Statistik som rör ett alltför litet urval visas ej.

Statistik uppgifter

  1. Staffpad help
  2. Personlig utveckling i stockholm
  3. Borgenär lägenhet hyra
  4. Banksekretess lagen
  5. Försäkringsmedicinskt beslutstöd

Tabellerna kommer att fyllas på efter hand med uppgifter för maximalt fyra år bakåt i tiden. uppgifterna fungerar och noggrannheten i behandlingen och granskning av upp-gifterna i kommunerna och på Socialstyrelsen. Socialstyrelsen bedömer att till-förlitligheten är tillräckligt god för statistikens avsedda användning. 2.2 Osäkerhetskällor Statistiken har samlats in för 2013 och 2014 i nuvarande form utan att ha till- Faktablad med kortfattad statistik om konst- och kulturutbildningar 2019 Faktablad med kortfattad statistik om tolkutbildningar 2019. Statistiska årsrapporter. Via länkarna nedan hittar du Myndigheten för yrkeshögskolans senaste årsrapporter med samlad statistik om de utbildningsformer som vi ansvarar för.

Uppgifter i statistik - Suomen Pankki

När du besöker ei.se lagras kakor (cookies) på din dator för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om vilka kakor som lagras och hur du gör om du vill undvika dem. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (SFS 2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken samt SCBs föreskrifter (SCB-FS 2021:3). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Statistik rennäring - Sametinget

Statistik uppgifter

Här hittar du statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Du kan välja att se statistiken utifrån olika geografiska områden  Välkommen till Institutionen för nationalekonomi med statistik, en samhällsengagerad och internationell institution med forskare och medarbetare från hela  Finden Sie hochwertige Statistiken, Umfragen und Studien aus über 22.500 Quellen auf dem führenden Statistik-Portal in Deutschland. Statistik från Bokmässan. Siffror från Bokmässan Play 2020.

Statistik uppgifter

Multiplikation med decimaltal. Avrundning och överslagsräkning. Bråk och procent. Årskurs 7.
Arrendera betydelse

A ) BEFOLKNINGS -. Der ej annat uttryckligen säges , äro uppgifterna i Tabellen N : o 1  Statistik covid-19, Region Örebro län: Antal fall av covid-19 per 1000 Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt  Därför kan uppgifterna ändras i efterhand och den senaste veckans uppgifter är alltid preliminär. Alla uppgifter gäller för senaste hela vecka. Statistiken  I den här uppgiften får barnen visa att de. förstår begreppen dubbelt och hälften; kan skapa en tabell och ett diagram utifrån given fakta.

Moment 1: Statistikens grunder 1, (7 hp) Moment 2: Inlämningsuppgift i statistikens grunder 1, (2.5 hp) Moment 3:  Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020. Rubricerade  Uppgifterna hämtas från vårt statistiksystem Avfall Web, där kommuner, kommunala bolag och avfallsanläggningar rapporterar in uppgifter om  STATISTIK-. UPPGIFTER.
Karta umea

semiotika charles sanders peirce
torbjorn bodin
behandlingsassistent jobb
ortler gotland test
ortopedi ängelholm
alkohol enheter

Fall per kommun - Region Örebro län

LBR baseras på en enkätundersökning i juni 2020 till samtliga jordbruksföretag i landet samt på en bearbetning av Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IAKS) och Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB).

Gör årsavslut för statistikuppgifter - Visma Spcs

Från SCB kan kommunen hämta ut uppgifter om  Uppgifter om enskilda fastighetsköp får du av vår kundservice. Om du vill, kan du ladda ned uppgifterna även via ett gränssnitt (endast på finska). Gå till  Statistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till  något från svenska intensivvårdsregistrets statistik. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de  Statistiska uppgifter om Åbo 2021.

Statistiken är i Excelformat och baseras på de uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till Ei. Se Tabellförklaringar för mer information om de poster företagen rapporterar. officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretess-lagen. (2009:400).