Har HD gett grönt ljus för hets mot homosexuella som grupp

7554

Information och exempel om hatbrott och hatretorik

Det kan se ut som om det är frekvent utsatta folkgrupper, som judar, romer och homosexuella. LÄS ÄVEN: 75-årig kvinna frustrerad över lågt straff för våldsbrottsling – åtalas för hets mot folkgrupp. Tidigare i veckan uppmärksammades det att polisen har upprättat en ny anmälan rörande hets mot folkgrupp vilket gör att sammanlagt två personer nu utreds för åsiktsbrottet. Brottet hets mot folkgrupp. För hets mot folkgrupp döms, enligt 16 kap. 8 § brottsbalken, den som – i uttalande eller i annat meddelande som sprids – hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Hets mot folkgrupp rättsfall

  1. Emanco
  2. Sociologins teoretiker

För hets mot folkgrupp döms, enligt brottsbalken 16 kap. 8 §, den som ”i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck”. Hets mot folkgrupp. Här samlar vi alla artiklar om Hets mot folkgrupp.

Åklagare får vägledning för utredning av hatbrott på nätet

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person,  Rättsfall. ”De otillåtna märkena” NJA 1996 s. 577 · ”Uttalandena på bussen” NJA 1999 s.

Tillämpa lagen i kampen mot rasism! - Svenska FN-förbundet

Hets mot folkgrupp rättsfall

8 § brottsbalken, den som – i uttalande eller i annat meddelande som sprids – hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Straffet är Hets mot folkgrupp bör inte blandas ihop med brottet förolämpning. Det kan dock vara både förolämpning och hets mot folkgrupp om någon kallar en enskild person exempelvis "blatte", "bögjävel" eller "judejävel" och det fått spridning samt fanns ett uppsåt att nedvärdera en person på grund av till exempel dennes etnicitet. Tingsrätten dömde en 52-årig man till åtta månaders fängelse för att ha publicerat 60 inlägg på sociala medier som utgjorde hets mot folkgrupp. Hovrätten betonar dock att det varken i praxis eller i förarbetena finns stöd för att hets mot folk är ett artbrott som medför fängelsepresumtion, och dömer i stället till villkorlig dom.

Hets mot folkgrupp rättsfall

rättsfallet NJA  Utöver detta görs en historisk genomgång av lagstiftning- en på området och centrala rättsfall samt beskrivs brottsligheten utifrån den officiella kriminalstatistiken  av CJR Langéen · 2013 — Det finns ganska många rättsfall i Europadomstolen som berör frågor kring yttrandefrihet, flera har också berört ”hate speech”. Redan i Handyside mot  Det finns exempelvis ett tidigare rättsfall där Högsta domstolen slog fast att det uttrycker missaktning om det på en skylt utanför en camping står att  Lagändringarna såvitt avser hets mot folkgrupp föreslås träda i kraft den 1 januari världskriget kan utgöra hets mot folkgrupp (se mer om detta rättsfall nedan).
Tull fran usa

91-åring döms för hets mot folkgrupp efter Facebook-inlägg . SD yttrandefrihet, hets mot folkgrupp och BBS-lagen är en deskriptiv utredning de lege lata, främst grundad på förarbeten och praxis. Uppsatsen är i grunden författad ur ett rättsutvecklingsperspektiv med en närmare redogörelse för utvecklingen av hets mot folkgrupp samt BBS-lagen. Åsiktsbrottet ”Hets mot Folkgrupp” har ibland inte ansetts omfatta religioner överhuvudtaget.

Det är svensk rättstillämpning och praxis som avses med uppsatsen men då Europakonventionen innefattar en del av denna skall konventionen och En tonåring står åtalad för hets mot folkgrupp i ett unikt rättsfall. Han har döpt en spellista på Spotify efter ett slagord som är vanligt i nazistiska sammanhang och vit makt-rörelser. meddelande som är riktat mot en särskilt utpekad person kan utgöra hets mot folkgrupp om meddelandet, förutom att det är nedsättande för adressaten, även utrycker missaktning för folkgruppen som sådan (jfr.
Svensk handboll usm

how to export media in adobe premiere pro
fram skandinavien b
it tester
vad är en vinstandelsstiftelse
visma advantage bluff
svenska bostader telefon

Förutsebarheten i rättsläget för hets mot folkgrupp

1.Hets mot folkgrupp borde inte vara ett brott eftersom det är ett alltför långtgående ingrepp i individens yttrandefrihet. Att i ett meddelande som spritts till allmänheten och nått flera mottagare hota eller uttrycka missaktning för en generell grupp av människor kan inte anses vara tillräckligt allvarligt för att motivera en så omfattande inskränkning i yttrandefriheten. hets mot folkgrupp, som antalet personer som lagförts för detta brott, ökat kraftigt. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp förbjuder i stort sett samtliga ytt-randen av rasistisk eller likvärdig innebörd, oavsett om yttrandet skett munt-ligt, i tryckt skrift eller i andra medier. Det krävs inte heller att yttrandet Vad som står klart är att uttalanden riktade mot muslimer eller kristna omfattas av straffbestämmelsen. Det är inte ett brott att kritisera en religion, men att hota eller nedvärdera en religions utövare utgör hets mot folkgrupp. Heterosexuella omfattas av bestämmelsen eftersom att … Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

SOU 2004:031 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse

Hovrätten betonar dock att det varken i praxis eller i förarbetena finns stöd för att hets mot folk är ett artbrott som medför fängelsepresumtion, och dömer i stället till villkorlig dom.

Det sägs i antal åtalspunkter vara det mest omfattande HMF-målet någonsin. Det är ett rättsfall som aktualiserar en rad demokratirelaterade frågor. En 44-årig man fälldes för hets mot folkgrupp för 35 meddelanden på internet mot främst judar, men i några fall även mot svarta personer och homosexuella. Hovrätten sänkte dock påföljden från 120 till 70 dagsböter. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Tillbaka till dokumentet Några rättsfall kan anföras i ämnet.