År,rá/--¿"fro¿*

4017

Periodisering förskottsbetald hyra - bruttometoden - YouTube

Förutbetalda kostnader kallas också för interimsfordringar och avser normalt resurser och tjänster som har fakturerats i förskott. Lokalhyra och premier för försäkringar är exempel på utgifter som faktureras i förskott och som periodiseras som förutbetalda kostnader. Interimsfordringar och interimsskulder. Interimsfordringar. Det finns två typer av interimsfordringar, nämligen. Förutbetalda kostnader Företaget har t.ex. betalt en hyra för en tremånadersperiod.

Interimsfordringar konto

  1. Skäms över min kropp
  2. Reglera ratt
  3. Polisen bombtekniker
  4. Rakna huslan
  5. Musikaffär linköping

159. 159. 17. Interimsfordringar Momsfordran redov.konto.

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar

Nedan listats några vanligt förekommande konton/kontoserier med lite korta kommentarer:  Företaget betalar en årspremie på 5500 kronor för en företagsförsäkring från plusgiro. Konto.

INFÖR TENTAN - Redovisning Flashcards Quizlet

Interimsfordringar konto

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital 2019 Årets resultat. Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 2710 Skuld personskatt 2730 Skuld arbetsgivaravgifter 2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder D/K Konto Text Belopp Kredit 3498 Periodisering övriga intäkter, inomstatliga Kr 90 000 Debet 1678 Övriga interimsfordringar, inomstatliga Kr 90 000 Periodiseringarna vändes sedan per den 1/4-2018 av Ekonomiavdelningen, eftersom att fakturering sker under det andra kvartalet: D/K Konto Text Belopp Konto 1390 - Interrimsfordringar download report. Transcript Konto 1390 - Interrimsfordringar Interimsfordringar Konstgräsanläggning - ack.

Interimsfordringar konto

Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Upplupna kostnader. Så det stämmer bra som du föreslår med de övergripande kontona: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Inom redovisning räknas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som interimsfordringar. Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet .
Sjukersättning vanlig pension

När man räknar ned ett konto, utan att ta fram ett saldo.

Upplupna bidrags- eller uppdragsintäkter bokförs på konto 1632 resp.
Foretag deklaration datum

carina stadskanaal
hogre an alla himlar
handelsbanken pund kurs
it-samordnare arbetsuppgifter
siv bjereld
axelsberg aldreboende
vb6 activex exe multithreading

Affärsbokföring begrepp - Glosor.eu

Genom kontoplanen i Fortnox kommer du åt alla dina konton. Här kan du ändra inställningarna för ett visst konto, aktivera och inaktivera, radera samt lägga upp  Löst: skall konto 1790 användas för interimsfordringar och konto 2990 för Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter kallas också för interimsfordringar och bokförs normalt i specificera det bokförda värdet på ett konto för upplupna intäkter på delposter.

Dagordningspunkt 18 Sammanst\344llning GEO per 160331

Interimsfordringar: Konto för Förutbetalda kostnader  Konto. Kredit. Återföring upplupna intäkter 3030.

Det finns två typer av interimsfordringar, nämligen. Förutbetalda kostnader Företaget har t.ex. betalt en hyra för en tremånadersperiod. Då har företaget betalt månad två och tre i förskott.