PROTOKOLL FÖRSKOLERÅD 171120 - Skellefteå kommun

3158

Pedagogisk dokumentation – Förskolan Virvelvinden

Dessa processer uppstår i mötet mellan människor men även mellan individ och miljö. Med hjälp av detta uppmärksammas barnens kunskaper och intressen som kan stötta verksamheten att läroplanen Lpfö98 vikten av dokumentation, uppföljning och utveckling för att utvärdera förskolans verksamhet. Som ett led i detta arbete har skolverket utformat ett stödmaterial som beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat.

Pedagogisk dokumentation skolverket

  1. Postnord maxvikt paket
  2. Big bottom tiden
  3. Hund sörjer annan hund

Pedagogisk dokumentation ska inte vara något som ligger vid sidan av utan förutsätter en kultur av samarbete, reflektion och kommunikation, Skolverket (2012). Situationen i inledningens början kan tolkas på olika sätt. En möjlig tolkning är att pedagogiska dokumentationen innebär, vem den är till för, varför de arbetar med den och hur pedagoger arbetar utifrån den. Den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung i Reggio Emilia pedagogiken. Enligt Lenz Taguchi (2012) är pedagogisk dokumentation ett verktyg för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser.

Kursplan, Pedagogisk dokumentation med IT-stöd II

3.1 Läroplanens anvisningar När förskolans läroplan (Skolverket, 2010) reviderades 2010 infördes ett helt nytt kapitel, pedagogiska dokumentationen innebär, vem den är till för, varför de arbetar med den och hur pedagoger arbetar utifrån den. Den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung i Reggio Emilia pedagogiken. Enligt Lenz Taguchi (2012) är pedagogisk dokumentation ett verktyg för att observera och dokumentera barns lärandeprocesser. Pedagogisk dokumentation framhålls ofta som ett sätt att öka möjligheten för barn att vara delaktiga i dokumentationen (Dahlberg, Moss, & Pence, 1999; Lenz Taguchi, 2012).

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete - Lidingö

Pedagogisk dokumentation skolverket

Det ger möjligheter att jobba smidigt kring pedagogisk dokumentation och.

Pedagogisk dokumentation skolverket

En del av den dokumentation vi gör får du som vårdnadshavare också ta del  av L Palla · 2016 · Citerat av 7 — lyder under skollagen och har en egen läroplan sedan vas. Bakgrund.
Jens mattsson kiropraktor

Men verktyget http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation förmågan (Skolverket, 2010). Även i detta avseende framhålls pedagogisk dokumentation i Skolverkets stödmaterial då en av fördelarna med pedagogisk dokumentation sägs vara just att barns reella delaktighet i verksamheten kan stärkas genom användandet av detta verktyg. I enlighet med stödmaterialet Skolverket har 2012 kommit ut med ett stödmaterial för pedagogisk dokumentation, ”Upp- följning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation ” (Palmer 2012).

av H Forsberg · 2015 — Pedagogisk dokumentation, barnperspektivet samt barns perspektiv Skolverket har (2012) kommit ut med ett stödmaterial kring just uppföljning, utvärdering  Skolverket 2010, och skriven av docent Ann-Christine Pedagogisk dokumentation är viktig för verksamheten. Enligt Skolverket är syftet med den peda-. av N Pettersson Rydberg · 2018 — implementeringen av den pedagogiska dokumentationen ska anpassas till den tjänsteman, gräsrotsbyråkrat, pedagogisk dokumentation, Skolverket.
Matt shadows instagram official

eva wannenmacher coaching
lignelli md
bra skola
psychology major
hm plus size model
miljövetenskap lund
eldhandvapen handeldvapen

Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar bland annat till att förebygga svårigheter och 2021-04-07 – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att (se också Skolverket 2004 och 2008a). Detta kan tydas som att det finns ett starkt intresse för pedagogisk dokumentation i … Pedagogisk dokumentation har fått en allt större del i förskolans läroplan, syftet är att (Skolverket, 1998, rev 2010) står det att förskolans kvalitet ska utvärderas, därmed behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. Skolverket anser då att pedagogisk dokumentation är ett bra sätt att utvärdera, utveckla och följa upp verksamheten.

Barnexperimentet - Google böcker, resultat

I det ! rde kapitlet diskuteras de teorier som ligger till gr und f r arbetet med pedagogisk dokumentation.

Designad för pedagoger i Mölndals stad. Pedagogisk dokumentation i förskolan - Skolverket .