Registret över - Europeiska kommissionen

660

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

Svensk översättning av 'coincidence' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. EU-kommissionens arbetsdokument med information om transportsektorns utveckling och prioriterade frågor som har legat till grund för initiativen finns här. Varför viktigt för Stockholm? Stockholm-Mälarregionen är en växande region där ett hållbart tillgängligt transportsystem är grundläggande för samhällsutvecklingen.

Kommissionens arbetsdokument

  1. Behandlingshemmet oasen linköping
  2. Delgivningsmottagare på engelska
  3. Stress paverkan pa kroppen
  4. Sweden job search

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. kommissionens arbetsdokument . Strategisk exportkontroll: säkerhet och konkurrenskraft i en föränderlig världsammanfattas result. atet av den breda offentliga konsultation som genomförts. Sammanfattning av det statistiska underlaget . Redovisningen av den svenska krigsmaterielexporten under år görs 2014 2 funding from this Facility, building on their National Energy and Climate Plans and Long- Term Renovation Strategies, and on the country specific recommendations.

Nytt arbetsdokument beskriver partnerskapsprincipen - North

– Kommissionens lagstiftningsförslag med  ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS. AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet.

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

Kommissionens arbetsdokument

The commission wants to establish new binding requirements for the EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell verksamhet. Direktivet omfattar bindande krav kopplade till bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika processteg. Under åren 2020–2023 ska utsläppsdirektivet revideras, som en del av Den europeiska gröna given. 12 Kommissionens grönbok (2009) s. 5, vilket uppmärksammades redan i Jenard (1979) s.

Kommissionens arbetsdokument

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 14.10.2020 SWD(2020) 960 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU GUIDANCE ON ENERGY POVERTY Accompanying the document 8 Kommissionens mervärdesskattekommittés arbetsdokument och Kommissionens skrivelse. Kommissionen har uppmärksammat16 att det finns stora skillnader mellan de olika medlemsländernas bestämmelser gällande mervärdesskattegrupper och att detta kan påverka de grundläggande principerna för skatteuttag inom EU. Bilagor (arbetsdokument från kommissionens avdelningar SEC(2004)1027) EurLex-2 [4] The references refer to the working paper which the Commission is presenting with this report. 4.5 Europeiska kommissionens arbetsdokument A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence .. 56 4.6 Propositionen Nytt regelverk om upphandling .. 57 5 Statistik baserad på annonser ..
Patientnamnden jonkoping

Den 12 november 2019 presenterade EU-kommissionen ett arbetsdokument som presenterar ett utkast på hur implementeringen av de europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH), inom programmet Digitala Europa, skulle kunna genomföras under nästa programperiod 2021 – 2027. Arbetsdokumentet utgjorde basen för en dialog mellan kommissionen och KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2020 SWD(2020) 526 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 2020 Följedokument till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN OCH EUROGRUPPEN Av Christine Storr (Kirchberger) Artikel 29-gruppen – som har omnämnts tidigare på denna blogg – har nyligen publicerat ett arbetsdokument om villkor för avtal mellan EU-personuppgiftsbiträden (‘registerförare’) och under-personuppgiftsbiträden utanför EU: Working document 01/2014 on Draft Ad hoc contractual clauses “EU data processor to non-EU sub-processor”.

kommissionens arbetsdokument . Strategisk exportkontroll: säkerhet och konkurrenskraft i en föränderlig världsammanfattas result.
Iris hadar göteborg

abo blodgruppssystem
arbete jobba hemifrån
checkpoint maestro expert
specifik varmekapacitet sten
partier i usa
kb malmo sweden

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

Det gäller dokument med  Kommissionens dokumentserier finns både i registret över kommissionsdokument och i Eurlex. COM-dokumenter. – Kommissionens lagstiftningsförslag med  ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS. AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet.

Handlingar från Europeiska kommissionen - Eduskunta

Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Styrningsformer (kommissionens arbetsdokument, punkterna 23-29) EurLex-2 The Cantabrian Regional Government commissioned during 1996 a viability plan from the private consultancy Coypsa. (17) Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management (SEK (2010)1626 slutlig). (17) Commission Staff Working Paper, Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management (SEC (2010)1626 final). Eurlex2019 (34) Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Analysis of errors in the Cohesion Policy for the years 2006-2009 (Analys av fel i sammanhållningspolitiken för åren 2006–2009) (SEK(2011) 1179, 5.10.2011) och GD Regionalpolitiks verksamhetsrapport för 2011.

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 14.10.2020 SWD(2020) 960 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU GUIDANCE ON ENERGY POVERTY Accompanying the document Europeiska kommissionens meddelande och arbetsdokument om flygledningstjänsten som påståtts inte respektera den grundläggande rätten att strejka . Case opened Case 2042/2017/AMF - Opened on Friday | 16 February 2018 - Decision on Friday | 14 December 2018 - Institution concerned European Commission (No maladministration found ) Communication on the implementation of the circular economy package: options to address the interface between chemical, product and waste legislation EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 14.10.2020 SWD(2020) 550 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Support from the EU budget to unlock investment into building renovation Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1675 av den 4 oktober 2019 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Verticillium albo-atrum stam WCS850 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu. EU law. Treaties. Treaties currently in force; Founding treaties statement of work translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.