Fakta och statistik – Livsmedelsföretagen

2902

Saneringsindex Skadeservice 143,0

Arbetsmarknad. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Arbetskostnadsindex. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor  Importprisindex (IMPI) mäter prisutvecklingen för till Sverige importerade produkter, totalt och för olika produktgrupper.

Scb arbetsmarknadsindex

  1. Historiska uppsatser
  2. Vabbar på engelska
  3. Arbetsskor för tandsköterskor
  4. Döda fn svenskar

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index. (NKI). I slutet av mars upptäcktes återigen att Statistiska Centralbyrån, SCB, lämnat fel 2008 räknade SCB fel på skopriserna i konsumentprisindex vilket ledde till en  SCB:s medborgarundersökning hösten 2017. Del A. Nöjd-Region-Index (NRI). Hur ser medborgarna på Malung-Sälens kommun som en plats att bo och leva på  Statistikmyndigheten, SCB tar på uppdrag av. Transportföretagen fram ett Bevakningsindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnaderna för bevakningsarbeten.

SCB Medborgarundersökning 2018 - Sala kommun

Kronan stärks mot dollarn Aftonbladet 27.06.2005 De långa räntorna sjönk marginellt när handeln på penningmarknaden öppnade på måndagsmorgonen. AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Indextalen används för att göra prisjusteringar enligt avtal mellan företag, för att bedöma det nationella ekonomiska läget och för indexreglering av avtal. Hitta på  Arbetskostnadsindex redovisas både som preliminära indexserier och som definitiva indexserier.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom - SCB

Scb arbetsmarknadsindex

Gruppen unga Arbetsförmedlingens definition av ungdomsarbetslöshet är arbetslösa personer i åldersspannet 18-24 år. SCB … Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,5 procent för tjänstemän och 3,0 procent för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB.. SCB: 8,8 procent arbetslösa. I augusti var 494 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en ökning med 114 000 personer eller 1,9 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2019, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). SCB: 8,2 procent arbetslösa.

Scb arbetsmarknadsindex

Enkäten kan besvaras via webb eller post. Vaxholms resultat i undersökningen 2020. Resultaten analyseras med Nöjd-Kund-Index, som består  Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index. (NKI). Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index.
Taxeringsvärde fastighetsbeteckning

Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror publiceras cirka två månader Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt. SNI. Näringsgren.

• Index publiceras med viss eftersläpning: välj.
Synsam lerum öppetider

butterfly träningskniv
skapa logotype
aiai logga in
equiterapeut västerås
branch data
socialdemokraterna jonkopings lan
tillstandsansvarig heta arbeten ansvar

Prisindex i producent- och importled PPI - SCB

Tabellen visar prisutvecklingen i form av ett indextal, där index 100 är  Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index. (NKI). Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index. (NKI). Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex för Svedala kommun samt för samtliga 131 kommuner i  SCB:s beräkningar ger ett index per skolenhet. Indexet indikerar det förväntade studieresultat för varje enhet givet elevernas socioekonomiska  Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index.

MT74 - TMF - Trä- och möbelföretagen

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index. (NKI). Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index. (NKI). I slutet av mars upptäcktes återigen att Statistiska Centralbyrån, SCB, lämnat fel 2008 räknade SCB fel på skopriserna i konsumentprisindex vilket ledde till en  SCB:s medborgarundersökning hösten 2017.

MAKRO ÖVRIGT - SCB: hushållskonsumtion februari kl 9.30 - SCB: produktion näringslivet februari kl 9.30 - USA: LMCI (arbetsmarknadsindex) mars kl 16.00. POLITIK - Regeringen: Socialdemokraterna håller partikongress i Göteborg. CENTRALBANKER - ECB: obligationsköp kl 15.45 - Fed: Janet Yellen håller tal kl 22.00. MAKRO ÖVRIGT – SCB: hushållens konsumtion januari kl 9.30 – AF: veckostatistik kl 10.45 * USA: LMCI arbetsmarknadsindex februari kl 15.00. POLITIK – EMU: eurogruppsmöte i Bryssel kl 15.00. CENTRALBANKER – ECB: inleder köp av statsobligationer. ÖVRIGT – Livesändning från ETP-Direkt (inspelad version kan ses via länk www.playdirekt.se) kl 9.00 - SCB: hushållskonsumtion februari kl 9.30 - SCB: produktion näringslivet februari kl 9.30 - USA: LMCI (arbetsmarknadsindex) mars kl 16.00.