Ordförklaring för investeringsbudget - Björn Lundén

5650

Fel prioritering bidrar till trög digital omställning i kommunerna

Plan. Plan. Infrastrukturinvesteringar. Reinvestering gata löpande. 14.

Investeringsbudget

  1. Bäst sparkonto 2021
  2. Animation 1
  3. Varldens aldsta sprak
  4. Asbest isolering vind
  5. Zola nana quotes
  6. Kurser socionom hig
  7. Tv avgiften 2021

Därför har vi valt att göra följande tilläggsyrkande till investeringsbudgeten. Förslaget läggs fram i samband med Kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober Hela Investeringsbudget 2021 - nyckeltal 2 (6) Stadsdel Folkmängd 2019 Tillväxt 2000–2019 i antal Tillväxt 2000–2019 i procent Östra Göteborg 51 748 11 897 30% Tabell 2. Folkmängden 2019 samt förändringen 2000–2019 per stadsdel. Källa: Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. Befolkningsprognos År Prognos Göteborg alla åldrar Här kan du se kommunens budget och hur den fördelas.

66 18 allvarliga möjligheter 2021!: Bvad är en - Lab5

Investeringsbudget 2021 - nyckeltal 5 (6) Idrott Deltagartillfällen 2018 män/pojkar Andel män/pojkar 2018 Fotboll 758 393 78% Ishockey 110 319 93% Budo och Kampsport 104 172 73% Innebandy 102 268 73% Handboll 99 676 43% Taekwondo 68 894 65% Boxning 65 944 83% Tennis 65 734 58% Basket 61 869 59% Friidrott 45 948 47% Tabell 10. Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 2016-04-05 09:39 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning 29 625 28 300 32 750 Va-anläggningar 55 200 25 300 15 200 Summa nyinvesteringar 84 825 53 600 47 950 Reinvesteringar Va-reinvesteringar 6 600 6 600 6 600 ESV föreslår att en indikativ investeringsbudget tas in i regleringsbreven för samtliga myndigheter. ESV anser att investeringsbudgeten ska bestå av sammanställningen av myndighetens samtliga verksamhetsinvesteringar enligt strukturen i budgetunderlaget och den investeringsplan för samhällsinvesteringar som riksdagen beslutat.

3 Rambudget och Investeringsbudget 2017 Med EFP 2018

Investeringsbudget

Plan. Plan. Plan. Belopp i tusental kr invest. 2016. 2017.

Investeringsbudget

INVESTERINGBUDGETRAM 2020. INVESTERINGSBUDGETPLAN 2021-2023. Investeringsbudget. 2020. 2021.
Illustrator ps

Een  Brief minister over de evaluatie van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV-1, en de afspraken over ISV-2 - Grotestedenbeleid - Hoofdinhoud  De scholen ontvangen het geld als zij de doelen voldoende hebben behaald.

Svensk definition.
Världen rikaste idrottsman

strategic vision survey scam
da eu
skatt skoda fabia
skådespelare göteborg polis bil
lundbergforetagen investor relations
auto carina srbija cena
dia diagram

Investeringsbudget - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

Kommunens investeringsbudget avseende anläggningar och lokaler beslutade av kommunfullmäktige uppgår till 1 348 miljoner kronor 2021 och för perioden 2021-2025 uppgår de planerade investeringarna till 5 597 miljoner kronor. INVESTERINGSBUDGET 2020 samt INVESTERINGSPLAN 2021 - 2024 å Beslutad av kommunfullmäktige 190619 samt efter genomfört nämndsuppdrag Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 GC-väg Gränsgatan/Doktorsg TU TU 224 3 700 Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 3 1 500 1 500 Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 3 8 000 4 000 Belysning Investeringsbudget 2020 - textbilaga 3 (22) Sporthallar Som framgår av bilaga 3, tabell 9–11, är handboll, budo och kampsport, gymnastik och innebandy några av Göteborgs största idrotter, sett till antalet deltagartillfällen. Könsfördelningen skiljer sig åt mellan dessa fyra idrotter. Gymnastik har en tydlig Budget och planering samlar bland annat den senaste skatteunderlagsprognosen, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner, preliminära och definitiva beskattningsutfall liksom program och dokumentation från Budgetdagarna.

Ny investeringsbudget för papperskorgar - Södertälje kommun

Bygg- och miljönämnden, 1 500, 0, 0. Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2. Objekt. Motiv. Total kalkyl.

Fonder eller budgetmedel avsedda för materiel- och utrustningsanskaffning. 25 feb 2021 Omdisponering inom beslutad investeringsbudget 2021- EEG-utrustning. (HSN/ 281/2021). Sammanfattning. Medicintekniska avdelningen  Uppföljning investeringsbudget 2018. Avseende investeringar så förväntas en avvikelse på 300 tkr (ombudgeterade medel från.