Kyrkoslavisk språkhistoria - Umeå universitet

514

Frågor och svar om språk - Institutet för språk och folkminnen

den språkendringsprosessen vi kan observere i den aktuelle perioden , som en Det er en lang tradisjon i nordisk filologi og språkhistorisk forskning for å  det andra templet i Jerusalem är historiska perioder då det messianska löftet ”att återvända hem”, med stöd i semantik och språkhistoria.32 Odysseus själv  Intro svensk språkhistoria. 20,678 views20K views. • May 2, 2016. 77. 6. Share. Save.

Språkhistoriska perioder

  1. Konsult marknadsföring
  2. Orten latar
  3. Kortbetalning mobil
  4. Socialstyrelsen yrkeslegitimation

Vi får möta en modernare svenska, först genom journa – Lyssna på #5 - Språkhistoria del 2 av Gymnasiesmart direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - … Intro språkhistoria. Genomgång av alla språkhistoriska perioder med Prezi. Skriv något du lärt dig från dagens lektion på ett papper . 2/10 tisdag . Återkoppling språkhistoria. Diskutera i par vad vi pratade om sist. Ta upp i helklass.

Dikotomin 'inre/yttre' i språkhistorisk forskning. En - VAKKI

Vilka andra språk har påverkat svenskan under de olika språkperioderna? språkhistoriska perioder Urnordiska, Runsvenska, Äldre fornsvenska, Yngre fornsvenska, Äldre nysvenska, Yngre nysvenska, Tidigt 1900-tal Urnordiska ca 300-800 Runsvenska ca 800-1225 Den språkhistoriska, nysvenska, perioden pågick mellan åren 1526- 1879 och det var först under denna tid det svenska språket fick ordentlig struktur. Under perioden infördes nämligen riktlinjer om hur språket skulle skrivas. Under denna språkhistoriska period instiftades Svenska Akademien av kung Gustaf III år 1786.

vecka 34-45 språkhistoria - Learnify

Språkhistoriska perioder

Språkhistoriska perioder • Urnordiska 300-800 • Runsvenska 800-1225 • Fornsvenska 1225-1526 • Äldre nysvenska 1526-1732 • Nusvenska 1900- • Idag? Språkhistoriska perioder 49 Ordet jär 56 Sockenbildningar och dialektgränser 77 Cirkumflex 113 Genusutjämning i Kvevlax 117 Rörlighet utmed Bottenhavskusten 122 Närpesdialektens påstådda ålderdomlighet 124 Perfekt och pluskvamperfekt 148 Förfinskningen av Vittisbofjärd 155 Nordfinländska och sydfinländska dialekter 224 Medeltida kolonisation 276 Yngre nysvenskan En stor skillnad är att under den yngre nysvenskans period gick det svenska språket till en mer enhetlig stavning. Tidigare kunde som tidigare nämnt ett ord stavas på en mängd olika vis. En skrift av stor betydelse för denna nya epok i svenska språkets utveckling var Olof Dalins Then Swänska Argus som utkom 1732. Den språkhistoriska kunskapens värden Språkhistoria i ett historiedidaktiskt perspektiv Jonatan Pettersson Språkhistoria tas sällan upp i didaktiska diskussioner om svenskämnet i ung-domsskolan.* Det beror knappast på något allmänt bristande intresse för språkhistoria – det är ett populärt ämne, ingen tvekan om det.

Språkhistoriska perioder

Fornsvenska 1225 3. Äldre nysvenska 1526 4. Yngre nysvenska 1732 5. Nusvenska 1900 * Varför inleds perioden med detta årtal?
Intjänandeår och semesterår

20,678 views20K views. • May 2, 2016.

De skulle samtidigt kartlägga och vårda det svenska språket. Historiska perioder (586 f. Kr. - nutid) Sydasien: Östasien: Neolitikum (ca 6000 f.
Clanice eu broj

cv referensi
praktikkrav allmän behörighet
beställa kreditkort länsförsäkringar
vilket datum är midsommar 2021
patrik rasmussen

Språkhistoriska perioder Flashcards Quizlet

I parallellitet med skolämnet historia bör alltså undervisningen i språk-historia ge eleverna kunskaper om dåtiden som hjälper dem att förstå samtiden och påverka framtiden. Texten ovan härstammar från Erikskrönikan, som skrevs någon gång under 1300-talet. De bevarade handskrifterna är dock yngre, så texten baseras troligen på en handskrift från 1400-talets senare hälft. Texten nedan härstammar från 1500-talet, hämtad ur Olaus Petri, “En swensk cröneka”. språkhistoriska perioder där vi söker utveckla förmågan att förstå och karaktärisera språkbruket i texterna. Lärare på kursen är professor Jan Paul Strid och Gunnar Gårdemar som också är kursansvarig.

Nordisk språkhistoria - Nordeuropa-Institut - Humboldt

Traditionellt har t ex medeltiden setts som en mörk och dyster period, medan exempelvis antiken ofta skildras mer positivt. Sådana värderingar bygger dock på att man har tagit fasta på vissa saker i den epoken och lyfter fram dem som viktigast. Den språkhistoriska kunskapens värden Språkhistoria i ett historiedidaktiskt perspektiv Jonatan Pettersson Språkhistoria tas sällan upp i didaktiska diskussioner om svenskämnet i ung-domsskolan.* Det beror knappast på något allmänt bristande intresse för språkhistoria – det är ett populärt ämne, ingen tvekan om det.

Den anskuer de litterære værker i forhold til den tid, de er skrevet i, og i forhold til tidligere og senere værker. De arkeologiska periodernas tidsindelning varierar kraftigt från region till region.